Satış ve Danışma Hattı: 0216 327 42 42 AlmancaİngilizceTürkçe

Hakkımızda

Suç istatistiklerinin de gösterdiği üzere günümüzde güvenlik önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

 

Kamu tarafından karşılanan güvenlik hizmetlerinin özel sektör tarafından da desteklenmesi ve bu çerçevede bütünleşmiş bir sistemin oluşturulması ihtiyacı

özellikle ticari hayatta sıklıkla dile getirilir olmuştur. Özellikle 1990’lı yıllarda önemli ölçüde gelişme sağlayan hizmetler sektörü bu ihtiyacın giderilmesine yönelik olarak iyi bir yapılanma göstermiştir.


 

Büyük mağazalar, bankalar, iş merkezleri, fabrikalar gibi işyerlerinin sürüklediği bu hizmet, giderek çarşıların güvenlik ihtiyacının karşılanması boyutuna varmıştır.


 

Bu gelişim içinde ortaya çıkan ihtiyaç ve ülkemizin Avrupa Birliği ile bütünleşme çabaları özel güvenlik hizmetlerinin yeniden yapılandırılması gerekliliğini gündeme getirmiştir.


 

Bu çerçevede ilk olarak Özel Güvenlik Hizmetleri Meslek Standardı oluşturulmuş, uzun bir hazırlık döneminden sonrasında 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Yasası 10.06.2004 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve Cumhurbaşkanınca onaylanarak 26 Haziran 2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


 

Anılan yasanın uygulama yönetmeliği ise 07.10.2004 tarih, 25606 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

50 maddeden oluşan Yönetmelikte ana başlıklarla;

o Özel Güvenlik Görevlisi, Yöneticisi, Özel Güvenlik Birimi, Şirketi, Eğitim Kurumu, Alarm Merkezi ve diğer ilgili tanımlar,

o Özel Güvenlik Komisyonu ve Görevleri,

o Özel Güvenlik İzinleri,

o Faaliyet İzni ve Sona Erdirilmesi,

o Koruma ve Güvenlik Planları,

o Mülkü İdare Amirlerinin Yetkisi,

o Kanunda verilen yetkileri daha açıklayıcı mahiyette;

Önleyici Arama Yapılması,

Tabii Afet Hallerinde Yardım Yükümlülüğü,

Suça El Koyma Yetkileri,


 


 


 


 

Özel Güvenlik Görevlisi Çalışma İzni ve Başvuru Belgeleri,

o Sağlık Şartları,

o Çalışma İzninin Yenilenmesi,

o Kimlik Belgesi,

o Üniforma ve Teçhizat,

o Ateşli Silah Bulundurma, Taşıma, Silahların Temini, Kaydı, Taşıma ve Bulundurma Belgeleri, Fişek Temini ve Nakli, Silah ve Fişeklerin Devri,

o Özel Güvenlik Eğitimi ve İzni, Müracaatların Değerlendirilmesi, Eğitim Programı, Yenileme Eğitimi, Sınav, Yazılı ve Uygulamalı Sınav, Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Özel Güvenlik Sertifikası, Eğitimde Kullanılacak Ders Malzemesi,

o Denetim, Denetimin Kapsamı, Denetim Sonucunun İzlenmesi

o İdari Para Cezalarının Uygulanması,

o 2495 Sayılı Kanuna Göre Kurumlara ve Özel Güvenlik Görevlilerine Verilen İzinler hususlarına yer verilmiştir.


 

Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere artık ihtiyaç haline gelen güvenlik hizmeti profesyonel bir anlayışla müşteri memnuniyetini gözetilerek “ RSO Yetki Belgesi “ ne sahip şirketimiz tarafından sağlanmakla birlikte siz değerli müşterilerimize hizmet vermeyi arzu etmekteyiz.

Saygılarımızla.


 

SMS Deniz Özel Güvenlik Hiz.

Tic.Ltd. Şti.